Classic program

Classic program, pruža kompletno pokriće u osiguranju života. Ovo je osnovni i najtraženiji vid osiguranja života, koji u sebi sadrži elemente štednje. saznajte više

Savremena umetnost

Wiener Städtische osiguranje kolekcija savremene umetnosti uspostavljena je sa ciljem da podstakne umetničku produkciju i stvaralaštvo u Srbiji. 

wr

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje Wiener Städtische osiguranje Vam obezbeđuje temeljan  i efikasan medicinski tretman. 

Saznajte više

Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd, na srpskom tržištu posluje od februara 2003. godine. Kompanija je osnovana kao „green field“  investicija Viena Insurance Group Wiener Städtische Versicherung AG.