Vienna Insurance Group

Vienna Insurance Group je već godinama jedna od vodećih osiguravajućih grupacija u Austriji i Centralnoj i Istočnoj Evropi. Oko 23.000 zaposlenih u gotovo 50 kompanija u 24 zemlje u 2013. godini generisali su oko 9,2 milijarde evra premije. 

VIG - Vienna Insurance Group

Vienna Insurance Group je već godinama jedna od vodećih osiguravajućih grupacija u Austriji i Centralnoj i Istočnoj Evropi. Oko 23.000 zaposlenih u gotovo 50 kompanija u 24 zemlje u 2013. godini generisali su oko 9,2 milijarde evra premije. Kao vodeća osiguravajuća kompanija na svojim osnovnim tržištima, VIG pruža svojim klijentima izuzetan portfolio proizvoda i usluga u svim segmentima životnog i neživotnog osiguranja.

 U Austriji i Centralnoj i Istočnoj Evropi – kao kod kuće

Tokom duge tradicije kroz istoriju – počeci kompanije sežu do daleke 1824. godine kada je kompanija osnovana u Austriji – VIG je uspešno prevazilazio izazove a često je preuzimao i ulogu pionira. To je bio slučaj i 1990, kada je kompanija Wiener Stӓdtische među prvim zapadnoevropskim osiguravajućim kompanijama prepoznala izuzetne mogućnosti rasta u Centralnoj i Istočnoj Evropi, i otvorila tržište u bivšoj Čehoslovačkoj.To je bila polazna tačka za dalju ekspanziju: usledile su Mađarska 1996, Poljska 1998, Hrvatska 1999. i Rumunija 2001, a to su samo neki od primera. VIG sada posluje u 25 zemalja i ponosna je na svoju široku geografsku rasprostranjenost.

Broj jedan na svojim osnovnim tržištima

Osim Austrije, jezgro VIG-ovog poslovanja su Češka Republika, Slovačka, Poljska, Rumunija, Bugarska, Hrvatska, Mađarska, Srbija i Ukrajina. Tržišno učešće VIG-a od oko 18% postavlja ovu grupaciju među prve na ovim tržištima, a VIG istovremeno radi na tome da tu poziciju dodatno pojača.

Više od polovine ukupne fakturisane premije u 2013. godini došlo je sa tržišta Centralne i Istočne Evrope, što je dokaz da je strategija ekspanzije VIG-a uspešna. S obzirom na ekonomske procese u ovom delu Evrope i povećanu potrebu za osiguranjem, značaj ovog regiona će nastaviti da raste.

VIG Re, reosiguravajuća kompanija koju je VIG osnovao 2008, ima sedište u Češkoj, čime se dodatno naglašava značaj tržišta Centralne i Istočne Evrope kao tržišta na kome se očekuje rast.

25 tržišta, jedan cilj: nastaviti zajednički uspeh

Iako sa različitih tržišta dolaze i različiti zahtevi od strane korisnika, VIG svuda ima jedinstven cilj: da nastavi da pruža korisnicima najbolju moguću osiguravajuću zaštitu. Na VIG-u je velika odgovornost, koju ispunjavaju kompanije VIG Grupe koristeći profesionalne, napredne savetodavne usluge i fleksibilan portfolio proizvoda. Zahvaljujući širokoj mreži servisnih centara i različitih kanala distribucije, korisnicima je omogućeno jednostavno ispunjavanje zahteva. Istovremeno se vodi računa da regionalni brendovi koji se nalaze pod „kišobranom“ VIG-a ne izgube svoj identitet: upravo te pojedinačne osobenosti čine VIG jakom porodicom.

vig sajt

Stabilnost zasnovana na obavezujućim vrednostima, i fokusiranje na osnovne kompetencije

Aktivnosti VIG-a su fokusirane na osnovnu delatnost – osiguranje, ali je čitava grupacija svesna rizika posla kojim se bavi. Zato se odnos sa poslovnim partnerima, zaposlenima i stejkholderima zasniva na pouzdanosti i solidarnosti. Poštenje, integritet, jednake mogućnosti za sve i posvećenost klijentima osnov su za sve poslovne odluke.

Ovaj osnovni pristup potvrđen je ne samo kroz strategiju održivog rasta, već i kroz odličan bonitet. U junu 2013. agencija za procenu rejtinga Standard&Poors potvrdila je rejting A+ sa stabilnim prognozama čime je VIG postavljen na poziciju najbolje rangirane kompanije prema ATX vodećem indeksu Bečke berze.

VIG i ERSTE Grupa – dva snažna partnera

Dve vodeće finansijske institucije u Centralnoj i Istočnoj Evropi VIG i ERSTE Grupa, 2008. godine sklopile su dugoročno strateško partnerstvo kako bi jedna drugoj pomogle da dodatno pojačaju svoje prisustvo na tržištu.

Snažno prisustvo na berzi

Akcije VIG-a listiraju se na Bečkoj berzi od 1994. godine, a njihova tržišna kapitalizacija veća od 4,6 milijardi evra na kraju 2013. čini ovu kompaniju jednom od najvećih na toj Berzi. Od februara 2008. akcije ove grupacije listiraju se kao sekundarne na Praškoj berzi, čime je još jednom naglašen značaj regiona Centralne i Istočne Evrope za Grupu.

Glavni akcionar VIG-a sa oko 70% akcija je Wiener Stӓdtische Versicherungsverein, a ostale akcije su u slobodnom prometu.

Jak tim, atraktivan poslodavac

„Naš uspeh je zasnovan na ljudima“ – osim što formira osnov za poslovne uspehe, ovaj koncept je osnova odnosa prema zaposlenima, te kompaniju pozicionira kao atraktivnog poslodavca. VIG razvija i podržava znanje oko 23.000 zaposlenih i njihovu spremnost da pruže vrhunske rezultate.

Identifikovanje i razvoj individuaalnih veština, mogućnost pohađanja naprednih obuka, programi međunarodne razmene i saradnje – čine zaposlene u VIG-u zadovoljnim, a kompaniju poželjnom za kvalitetne kadrove.

Dodatne informacije na www.vig.com VIG GroupAnnual Report