Rezultati Vienna Insurance Group (VIG) u 2014.

Petak, 17. april 2015.

Vienna Insurance Group, čiji je deo i Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd, ostvarila je u 2014. godini premiju od 9,1 milijardu evra. 

Rezultati Vienna Insurance Group (VIG) u 2014.

Vienna Insurance Group, vodeća osiguravajuća grupa u Austriji i regionu Centralne i Istočne Evrope (CEE), ostvarila je u 2014. godini premiju od 9,1 milijardu evra. Dobit pre oporezivanja bila je 518,4 miliona evra što je povećanje od 46%, a zarada po akciji doživela je nagli rast od 75,5%, na 2,75 evra.

Učešće CEE regiona u dobiti povećano je na 64%, što je oko dve trećine rezultata Grupe u 2014. godini.

Rast je ostvaren i u oblasti investicija, koje su na kraju 2014. godine iznosile 31,1 milijardu evra što je povećanje od 4,5%.

Učešće od 24% na austrijskom, i 19% na osnovnim tržištima, stavlja VIG grupaciju na prvo mesto po tržišnom učešću.

Plan Grupacije u 2015. godini je da nastavi da raste brže od tržišta, i dalje uz primenu  konzervativne investicione strategije, bez namera da povećava prihod praveći rizične investicije u budućnosti.

Vienna Insurance Group (VIG) je vodeći specijalista u oblasti osiguranja u Austriji, kao i u centralnoj i istočnoj Evropi. Grupa je prisutna u 25 zemalja, sa oko 50 kompanija i gotovo 23.000 zaposlenih. Poslovima osiguranja bavi se 190 godina: osim tradicije, odlikuje se jakim brendovima i bliskim odnosom s klijentima. Kao tržišni lider na svojim osnovnim tržištima u poziciji je da iskoristi prognoziran dugoročni rast tržišta osiguranja u regionu koji broji oko 180 miliona ljudi

VIG Grupa je najbolje rangirana prema ATX vodećem indeksu Bečke Berze, a takođe se kotira i na Praškoj berzi.