Obnova poplavljenih kuća

Ponedeljak, 01. septembar 2014.

Donacija kompanije Wiener Stӓdtische osiguranje deo je humanitarnog projekta “Wiener uz Srbiju”, koji je započet odmah po nastanku katastrofalnih poplava. Ova donacija predstavlja drugu fazu, koja podrazumeva rekonstrukciju deset kuća oštećenih u poplavama.

Obnova poplavljenih kuća

Kompanija Wiener Stӓdtische osiguranje donirala je 45.000 evra Fondaciji Ana i Vlade Divac, koja će nabaviti i dodeliti građevinski materijal za obnovu deset porodičnih kuća oštećenih u poplavama. Do sredine novembra će na taj način biti obnovljeno pet kuća u Obrenovcu i pet kuća u Gornjem Milanovcu - opštinama sa kojima je Fondacija potpisala Memorandum o razumevanju.

U toku je procena štete na terenu od strane stručnih timova Fondacije, u narednim danima biće odabrani korisnici donacija a materijal za obnovu kuća će biti isporučen do sredine septembra. Rok za završetak projekta obnove kuća je 15. novembar 2014. godine.

“Donacija kompanije Wiener Stӓdtische osiguranje deo je humanitarnog projekta “Wiener uz Srbiju”, koji je započet odmah po nastanku katastrofalnih poplava: u prvoj fazi Projekta uručeni su paketi humanitarne pomoći (hrana I kućna hemija) u više od 600 domaćinstava u poplavljenim područjima, kao I oprema za ispumpavanje vode I sušenje objekata u pet poplavljenih opština. Ova donacija predstavlja drugu fazu, koja podrazumeva rekonstrukciju deset kuća oštećenih u poplavama”, rekla je Svetlana Smiljanić, član IO Wiener Stӓdtische osiguranje.

Fondacija Ana i Vlade Divac će uz podršku korporativnih i individualnih donatora kroz dodelu građevinskog materijala obnoviti ukupno  49 porodičnih kuća iz poplavljenih područja.

 

 

Kompanija Wiener Stӓdtische osiguranje a.d.o. osnovana je u Srbiji pre 11 godina kao grinfild investicija austrijske kompanije Vienna Insurance Group Wiener Stadtische Versicherung AG i već duže vreme zauzima stabilnu četvrtu poziciju na tržištu. Tokom svih godina ostvarivala je rast veći od tržišta. Tako je i u 2013. godini ostvarila ukupan rast od 18,85%, i rast u životnom osiguranju od čak 30,68%. Ima gotovo 50 poslovnica širom Srbije, i više od 1.400 zaposlenih.

Fondacija „Ana i Vlade Divac“ je osnovana 2007. godine u Srbiji sa ciljem da pomogne građanima, posebno izbeglicama, u praktičnom rešavanju njihovih životnih i egzistencijalnih problema sa posebnim akcentom na rešavanje njihovih stambenih pitanja. Do sada je zahvaljujući aktivnostima Fondacije 505 izbeglih i raseljenih porodica dobilo svoj dom. Osim ovog segmenta rada, Fondacija „Ana i Vlade Divac“ je posvećena promociji pozitivnih vrednosti među mladima u Srbiji. Obnova dečijih igrališta u vrtićima, renoviranje i izgradnja sportskih terena, deo su akcije u kojoj nastojimo da mlade uputimo na prave vrednosti.Takođe, preko niza aktivnosti koje od svog osnivanja inicira i sprovodi, Fondacija podstiče razvoj individualne i korporativne filantropije u Srbiji. Različite akcije su usmerene ka razvoju svesti i promociji davanja kod građana Srbije, kao i društveno odgovornog ponašanja u biznis sektoru. Za više informacija:www.fondacijadivac.org i www.stvarnovazno.org