Mamografski pregledi za žene sa invaliditetom

Četvrtak, 24. jul 2014.

U dijagnostičkom centru Eurodijagnostika u Beogradu, danas je počela akcija mamografskih pregleda za 100 žena sa invaliditetom, koja će do kraja godine biti realizovana u ukupno pet gradova u Srbiji.

Mamografski pregledi za žene sa invaliditetom

Wiener Stӓdtische osiguranje i Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom NOOIS - krovna organizacija svih udruženja ove društvene grupe, potpisale su protokol o saradnji po kome će tokom 2014. godine Wiener Stӓdtische osiguranje organizovati mamografske preglede za 100 žena članica ove organizacije, starosti od 40 do 50 godina.

Pregledi će se obaviti u privatnim zdravstvenim ustanovama u pet gradova: Beograd, Novi Sad, Subotica, Niš i Leskovac.

Iako su osobe sa invaliditetom pokrivene primarnom zdravstvenom zaštitom, ovi preventivni pregledi su im teško dostupni, liste čekanja su velike a procedure komplikovane.Pregledi u privatnim zdravstvenim ustanovama nisu im finansijski dostupni.

Četvrtinu malignih bolesti u Srbiji čini rak dojke, a čak 1.600 slučajeva godišnje završava se smrtnim ishodom. Mamografski pregledi dojke utkrivaju bolest u najranijoj fazi i povećavaju mogućnost izlečenja.

Među najugroženijima su žene od 40. do 50. godine života, te lekari preporučuju preventivne mamografske preglede na svake dve godine, počevši od četrdesete – bez obzira na to da li postoje primetne promene na telu ili ne.

U svrhu preventive zdravlja osoba sa invaliditetom, kompanija Wiener Stadtische osiguranje će organizovati mamografske preglede tokom ove godine najpre u gradovima u kojima postoji savremeni aparat za mamografiju, u pristupačnim privatnim zdravstvenim ustanovama.