Obaveštenje klijentima - FATCA (SAD propis o usaglašenosti poreza na inostrane račune)

Četvrtak, 26. jun 2014.

Wiener Stӓdtische osiguranje od 01.07.2014. godine, počinje sa poštovanjem FATCA propisa, koji su doneti od strane vlade SAD, a njihov cilj je  evidentiranje informacija o računima, odnosno polisama osiguranja života koje državljani SAD imaju van granica te zemlje.

Obaveštenje klijentima - FATCA (SAD propis o usaglašenosti poreza na inostrane račune)

Poštovani klijenti Wiener Stӓdtische osiguranja,

Naša kuća od 01.07.2014. godine, počinje sa poštovanjem FATCA propisa, koji su doneti od strane vlade SAD, a njihov cilj je  evidentiranje informacija o računima, odnosno polisama osiguranja života koje državljani SAD imaju van granica te zemlje. FATCA regulativi podležu sve finansijske institucije, što uključuje i osiguravajuće kuće, pored banaka koje rade na teritoriji Srbije.

Ukoliko ste već naš klijent, i ukoliko na bilo koje od sledećih pitanja imate potvrdan odgovor, molimo Vas da pozovete naš call-centar  na broj 0800 200 800 ili popunite sami izjavu (izjave možete preuzeti ovde) i donesete u jednu od naših poslovnica.

  1. Da li imate američko državljanstvo?
  2. Da li ste rođeni u SAD?
  3. Imate li prijavljeno boravište u SAD?
  4. Imate li prijavljenu adresu stanovanja u SAD?
  5. Imate li broj telefona, koji se vodi na Vas, na teritoriji SAD?
  6. Imate li trajni nalog za prenos sredstava na račun koji se održava u SAD?
  7. Da li imate punomoćnika sa boravištem u SAD?

Napominjemo da,  ukoliko u toku trajanja ugovora o osiguranju života dođe do promene podataka koji su FATCA relevantni, kao npr. promena državljanstva,  ili prijava boravka u SAD, prijava stalne adresa stanovanja bude u SAD, ( itd. prema prethodno navedenim pitanjima) u obavezi ste da nas o tome obavestite pisanim putem, odnosno da podnesete zahtev o izmeni podataka po Vašem ugovoru o osiguranju života.

Ukoliko su odgovori na sva pitanja negativni, za sada nema potrebe za popunjavanjem upitnika, a mi ćemo preuzeti  brigu o obavezama prema FATCA regulativi i blagovremeno ćemo Vas obavestiti i uputiti ukoliko je potrebno dostaviti određenu dokumentaciju.

Wiener Stӓdtische osiguranje je uvek izlazilo u susret potrebama svojih klijenata. Budite i dalje bezbrižni sa nama jer ćemo Vam pružiti svu pomoć i podršku kako bi popunjavanje neophodne FATCA dokumentacije bilo brzo i efikasno.

Hvala,

Vaše Wiener Stӓdtische osiguranje