Kasko osiguranje

Kasko osiguranje

Odaberite paket rizika kasko osiguranja koji najviše odgovara Vašem vozilu i Vašim mogućnostima: potpuno, delimično i dopunsko kasko osiguranje.

Potpuno kasko osiguranje

Ovaj tip osiguranja predstavlja osiguranje vozila i njegove nestandardne opreme (ako je to ugovoreno) od posledica ostvarenja određenih rizika, a koji su definisani sledećim paketima rizika:

  • Paket rizika A1 - saobraćajna nezgoda za slučaj odgovornosti vozača drugog motornog vozila
  • Paket rizika A2 - saobraćajna nezgoda za slučaj odgovornosti vozača osiguranog vozila
  • Paket rizika A3 - saobraćajna nezgoda za slučaj odgovornosti vozača osiguranog vozila ili vozača drugog motornog vozila
  • Paket rizika B - požar, udar groma, oluja, grad(tuča), snežna lavina, manifestacije ili demonstracije, odron zemljišta, rušenje stena ili obrušavanje zemljišta, poplava, bujica i visoka voda – za vreme mirovanja vozila na unapred utvrđenoj adresi
  • Paket rizika C - saobraćajna nezgoda, požar, udar groma, oluja, grad(tuča), snežna lavina, pad ili udar nekog predmeta, iznenadno termičko ili hemijsko delovanje spolja, eksplozija, pad vazdušne letelice,  manifestacije ili demonstracije, zlonamerni postupci ili obesti trećih lica, oštećenja tapaciranih delova vozila nastalih prilikom pružanja pomoći licima koja su povređena u saobraćajnoj ili nekoj drugoj nezgodi, namerno prouzrokovanje štete na osiguranoj stvari u cilju sprečavanja veće štete na toj ili drugoj stvari ili licima, poplava, bujica i visoka voda, odron zemljišta ili obrušavanje zemljišta i stena, potapanje
  • Paket rizika D – podrazumeva sve rizike iz paketa C, kao i rizike: neovlašćeno korišćenje vozila, krađa vozila, razbojnička krađa i razbojništvo 

Delimično kasko osiguranje

Delimično kasko osiguranje predstavlja osiguranje svih stakala standardno ugrađenih na vozilo (putničko ili teretno), izuzev stakala na svetlosnim uređajima i ogledalima.

loma stakala, kao posledica ostvarenja rizika definisanih paketom rizika C, lom i krađa stakala, kao posledica ostvarenja rizika definisanih paketom rizika D.
Delimično kasko osiguranje se ugovara na polisi osiguranja od autoodgovornosti.

Dopunsko kasko osiguranje

Dopunsko kasko osiguranje podrazumeva osiguranje ličnog prtljaga putnika u vozilu (izuzimajući prtljag putnika u autobusima) i alata za profesionalnu upotrebu.

Ovaj vid osiguranja je moguće ugovoriti samo ukoliko je ugovoreno i potpuno kasko osiguranje.


Marka I tip: Mercedes Benz 208 CDI Sprinter

Godina proizvodnje: 2012

Novonabavna vrednost: 23.816,00 €

Trajanje osiguranja: 2 godine

Korisna nosivost vozila: 1,3 t

Teritorijalna pokrivenost: Evropa

Učešće u šteti: 5% 100 €

Godišnja premija kasko osiguranja: 455,75 €