Za stanovništvo

Ono što Wiener Städtische osiguranje čini jedinstvenim na tržištu osiguranja je inovativnost u ponudi, kao i mogućnost kombinovanja više vrsta osiguranja.

Na jednoj polisi osiguranja, mogu se naći različiti paketi formirani prema konkretnim željama i potrebama klijenata.

Vođena ciljem da zadovolji jednu od osnovnih ljudskih potreba – potrebu za sigurnošću, Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd nudi čitavu paletu produkata po meri klijenata.