Osiguranje sportista

Osiguranje sportista

Ovo osiguranje možete da ugovorite u periodu od godinu dana ili samo za vreme određenog takmičenja. 

Sportista je osiguran kada se nesrećni slučaj desi:

  • Pri sportskoj delatnosti osiguranika, za vreme treninga i takmičenja u navedenooj grani sporta,
  • Za vreme dok se osiguranik nalazi na neprekidnom putu van sedišta sportske organizacije čiji je član, i to od kuće do mesta određenog za treninge ili takmičenje, i na povratku kući,
  • Pri obavljenju određenih dužnosti po nalogu uprave sportskog društva i to: učešće na sportskim sastancima, konferencijama, nabavci sportskih rekvizita i sl, kao i dok je na putu u vezi sa obavljanjem ovih poslova.

Ukoliko nastupi osigurani slučaj u zavisnosti od preuzetih rizika naša obaveza je da isplatimo:

  • Celu osiguranu sumu za slučaj smrti usled nezgode ili potpunog invaliditeta,
  • Procenat od osigurane sume ugovorene za invaliditet, koji odgovara procentu delimičnog invaliditeta prema priloženoj lekarskoj dokumentaciji,
  • Ugovoreni iznos dnevne naknade za svaki dan privremene nesposobnosti za rad, a koja je nastala usled nesrećnog slučaja,
  • Troškove lečenja, ako je osiguraniku usled nesrećnog slučaja bila potrebna lekarska pomoć i ako je imao troškove lečenja.

Primer za odbojkaše amatere:

Smrt usled nezgode

Invaliditet 100 %

Godišnja premija za jedno lice

200.000,00

400.000,00

330,00

Primer za odbojkaše profesionalce:

Smrt usled nezgode

Invaliditet 100 %

Godišnja premija za jedno lice

200.000,00

400.000,00

660,00

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate.

Opšti uslovi za osiguranje nezgode

Tabela invaliditeta

Dopunski uslovi članovi sportskih organizacija

Obrasce za prijavu osiguranog slučaja možete preuzeti ovde.