Osiguranje imovine

Potreba za sigurnošću jedna je od osnovnih ljudskih potreba. Osećanje sigurnosti preduslov je za miran i spokojan život. Često smo svedoci nepredvidljivih događaja koji nanose ogromnu materijalnu štetu, da bismo stvari prepustili slučaju. Da li ste spremni da sav rizik od posledica preuzmete na sebe? Wiener Städtische osiguranje Vam nudi podršku i pomoć oko osiguranja Vaše imovine. Pretvaranjem svoje brige u polisu našeg osiguranja, stvarate svoju ličnu sigurnost.

Predlažemo Vam osnovne pakete osiguranja vaše imovine:

  • Osiguranje kuće ili stana u Vašem vlasništvu
  • Osiguranje stvari domaćinstva u vlasništvu Vas i Vaše porodice
  • Osiguranje članova domaćinstva od posledica nesrećnog slučaja

Kao dodatni vid sigurnosti iz palete naše ponude izdvajamo:

  • Osiguranje vikend kuća i kuća za odmor