Osiguranje od profesionalne odgovornosti advokata

Odgovornost advokata

U svoje klijente ulažete mnogo energije, znanja i truda kako bi bili što zadovoljniji. Ipak, i najvećim profesionalcima, usled brojnih obaveza i ubrzanog tempa poslovanja, dešavaju se previdi i propusti. 

Šta Vam obezbeđuje ovo osiguranje?

Ovo osiguranje Vam omogućava pokriće za odštetne zahteve naručilaca Vaših usluga od posledica stručne greške pri vršenju registrovane delatnosti za koje odgovarate na osnovu Zakona.


U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate.

Opšti uslovi za osiguranje od profesionalne odgovornosti

Posebni uslovi za osiguranje od profesionalne odgovornosti advokata

Obrasce za prijavu osiguranog slučaja možete preuzeti ovde.