3D program

Wiener Städtische osiguranje želi da doprinese boljem i izvesnijem životu u Srbiji. Sagledali smo probleme i potrebe koje stoje oko nas, želje i mogućnosti naših građana. Svi zajedno smo svesni da je novac verovatno jedna od retkih stvari koja nam je potrebna tokom čitavog života. 

Zato Vi želite program osiguranja života koji daje:

 • Više mogućnosti da Vi birate uslove ugovaranja
 • Više pokrića rizika
 • Više fleksibilnosti
 • Više ušteđenog novca

Naš odgovor je Program Život u tri dimenzije.

Program Život u tri dimenzije je podeljen prema grupama klijenata i odgovara njihovim potrebama i namenjen je:

 • I dimenzija - deci
 • II dimenzija - zdravim licima
 • III dimenzija - licima koja nisu u potpunosti zdrava ili je njihova radna sposobnost umanjena
"

Мi imamo rešenje za svakog od njih 

"

 jer Vi birate od kada želite u štedni program da uključite osiguranje života odnosno rizike. Mislite unapred i spremno dočekajte svaku životnu situaciju!


Muškarac od 40 godina, ugovor na 20 godina

Mesečna premija 

52 €

Odloženost (godina) 

0

10

19

Osigurana suma* 

12.318 €

13.237 €

14.056 €

*Navedene osigurane sume biće uvećane za pripisanu dobit

3D program osiguranja pruža mogućnost osiguranja svim licima bez obzira na godine starosti i zdravstveno stanje. Tačnije, po ovom programu mogu se osigurati sva lica koja u godini isteka osiguranja imaju navršenih maksimalno 75 godina života.

Godine starosti više nisu problem!

Pored toga što godine starosti nisu prepreka za sklapanje ugovora o osiguranju života, ovaj program Vas oslobađa i plaćanja premije osiguranja u poslednjoj godini osiguranja.

Pored navedenih, specifičnosti programa su i u tome što je uz 3D program osiguranja života moguće zaključiti:

 • Dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja;
 • Dopunsko osiguranje od nastupanja težih bolesti;
 • Dopunsko osiguranje lica u slučaju smrti osiguranika usred nesrećnog slučaja.

Trostruka sigurnost u jednom jedinom proizvodu.

Ne postoji program osiguranja koji pruža veću sigurnost, fleksibilnost i materijalnu korist svojim osiguranicima.

 • Osiguranik može biti star od 14 do 65 godina
 • Ugovor se može zaključitina na najmanje 10 godina, a najviše na 25 godina
 • Minimalna premija

  200 €

  za godišnje plaćanje

  110 €

  polugodišnje + doplatak od 2%

  65 €

  kvartalno + doplatak od 3%

  25 €

  mesečno + doplatak od 5%