3D program

Wiener Städtische osiguranje želi da doprinese boljem i izvesnijem životu u Srbiji. Sagledali smo probleme i potrebe koje stoje oko nas, želje i mogućnosti naših građana. Svi zajedno smo svesni da je novac verovatno jedna od retkih stvari koja nam je potrebna tokom čitavog života. 

Zato Vi želite program osiguranja života koji daje:

 • Više mogućnosti da Vi birate uslove ugovaranja
 • Više pokrića rizika
 • Više fleksibilnosti
 • Više ušteđenog novca

Naš odgovor je Program Život u tri dimenzije.

Program Život u tri dimenzije je podeljen prema grupama klijenata i njihovim potrebama:

 • I dimenzija - deca
 • II dimenzija - odrasli
 • III dimenzija - štednja
"

Мi imamo rešenje za svakoga

"

 jer Vi birate od kada želite u štedni program da uključite osiguranje života odnosno rizike. Mislite unapred i spremno dočekajte svaku životnu situaciju!

Pored toga što godine starosti nisu prepreka za sklapanje ugovora o osiguranju života, ovaj program Vas oslobađa i plaćanja premije osiguranja u poslednjoj godini osiguranja.


Muškarac od 40 godina, ugovor na 20 godina

Mesečna premija 

52 €

Odloženost (godina) 

0

10

19

Osigurana suma* 

12.318 €

13.237 €

14.056 €

*Navedene osigurane sume biće uvećane za pripisanu dobit

3D program osiguranja pruža mogućnost osiguranja svim licima bez obzira na godine starosti i zdravstveno stanje. Tačnije, po ovom programu mogu se osigurati sva lica koja u godini isteka osiguranja imaju navršenih maksimalno 75 godina života.

Godine starosti više nisu problem!

Uz 3D program osiguranja života moguće je zaključiti:

 • Dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja;
 • Dopunsko osiguranje od nastupanja težih bolesti;
 • Dopunsko osiguranje lica u slučaju smrti osiguranika usred nesrećnog slučaja
 • Wiener Stӓdtische Best Doctors; dopunsko osiguranje Wiener Stӓdtische Best Doctors je proizvod osiguranja zdravstvene zaštite koja pokriva trošak lečenja težih oboljenja, uključujući putne i smeštajne troškove, do osiguranog iznosa i pojedinačnih limita. Proizvod je određen za specifična, teška oboljenja čije skupo i specijalizovano lečenje nedovoljno pokriva većina planova zdravstvenog osiguranja. Ugovara se na isti period kao i ugovor o osiguranju života. Osigurane su sledeće bolesti i medicinski postupci: tretman kancera, koronarna bajpas hirurgija, zamena srčanog zaliska, donacija organa/transplantacija tkiva i neurohirurgija. Dopunsko osiguranje  Vam obezbeđuje do 1.000.000 € godišnje, a 2.000.000 € za ukupno vreme trajanja osiguranja. Na ovaj način otvorena su Vam vrata najmodernijih i najuspešnijih bolnica širom sveta. Saznajte više  :    http://www.wiener.co.rs/Best-Doctors
 • Osiguranik može biti star od 14 do 65 godina
 • Ugovor se može zaključitina na najmanje 10 godina, a najviše na 25 godina
 • Minimalna premija

  200 €

  za godišnje plaćanje

  110 €

  polugodišnje + doplatak od 2%

  65 €

  kvartalno + doplatak od 3%

  25 €

  mesečno + doplatak od 5%

Ukoliko se plaćanje premije kod novozaključenih ugovora realizuje putem trajnog naloga kod neke od poslovnih banaka, klijent je oslobođen doplatka za sva ispodgodišnja plaćanja. Takođe, na ovaj način mesečno plaćanje premije znatno je komfornije za ugovarača osiguranja.

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate.

Opšti uslovi za osiguranje života

Dopunski uslovi za 3D osiguranje

Dopunsko osiguranje za slucaj smrti od nezgode uz osiguranje zivota

Obrasce za prijavu osiguranog slučaja možete preuzeti ovde.